Seguretat perimetral per a empreses

Assegurem els teus actius amb la millor estratègia anti-hackers

Les nostres solucions en seguretat perimetral permeten blindar la frontera de la xarxa de les empreses, evitant d'aquesta manera ensurts en la interacció amb l'exterior, així com en equips connectats a xarxes externes.

Seguridad Perimetral VPN y Firewall para Empresas

Què és la seguretat perimetral de xarxa?

La xarxa perimetral d’una empresa és on la xarxa interna de l’empresa fa frontera amb internet.

Els principals objectius de la seguretat perimetral són:

 • Fer front als atacs informàtics externs
 • Detectar i identificar els possibles atacs
 • Filtrar el tràfic legítim del no legítim

No hi ha una única solució de protecció. La idea de la protecció de la xarxa és implementar diferents capes superposades com són els firewalls, VPN, IDS, Proxy entre d’altres per tal de protegir la seguretat de l’empresa.

Què fan aquests elements de protecció?

 • Tallafocs
 • Xarxa Privada virtual o VPN
 • Sistema de detecció d’intrusions o IDS
 • Sistema de prevenció d’intrusions o IPS
 • Honeypots
 • Controls d’accés i identitat
 • Sistema anti DDOS

Mesures de seguretat perimetral

Firewall

Un Tallafoc és un sistema de seguretat de xarxa, pots ser físic o per software que restringeix el tràfic d’internet cap a l’empresa o de l’empresa cap a internet.

L’objectiu d’aquesta mesura de seguretat és que els treballadors i treballadores no accedeixin a webs no autoritzades i també prevenir d’activitats malicioses des d’internet o des de la mateixa xarxa, en la que no es pugui enviar informació a determinats llocs.

Un Firewall és com una frontera que per entrar has d’ensenyar la documentació correcta. És molt important que el disseny de l’arquitectura d'aquest la faci una persona experta, ja que és la clau de la protecció de l'empresa contra els i les hackers.

VPN

Una xarxa privada virtual és una connexió encriptada a través d’internet des d’un dispositiu de xarxa. Aquesta connexió xifrada ajuda a garantir que les dades es transmetin de forma segura i que un o una hacker no pugui interceptar-ne la informació.

Així un treballador o treballadora pot treballar fora de l’oficina i estar connectat a les dades de l’empresa. És ideal per a les persones que fan teletreball, les quals podran utilitzar una VPN per connectar-se a la informació de l’empresa.

S’utilitza en ordinadors, portàtils, tauletes, smartphones, etc. Qualsevol dispositiu amb el qual sigui necessari connectar-se a les dades de l’empresa.

Sistemes IDS/ IPS

Els sistemes de detecció d'intrusions IDS i els sistemes de prevenció d'intrusions IPS, vigilen constantment la xarxa de l’empresa a partir d’unes polítiques predefinides, i identifiquen qualsevol possible incident o atac actuant automàticament o bé informant-ne els administradors.

Aquests augmenten la seguretat de les nostres xarxes evitant així l'exposició de l'empresa a possibles ciberatacs. Igual que en els tallafocs, cal que la configuració d'aquests sistemes la faci una persona especialista.

Honeypot

El Honeypot és un sistema de seguretat perimetral informàtica per detectar i aturar un accés no autoritzat als sistemes informàtics de la companyia.

Podríem dir que es tracta d’un esquer per atraure hackers. Si aquests intenten entrar a la xarxa, entraran al Honeypot pensant que estan entrant en un servidor i s’emportaran informació falsa.
L’empresa tindrà constància d’aquest intent d’atac i podrà prendre mesures per a evitar-ne de futurs.

Controls d'accés i identitat

Es tracta d’un sistema d'identificació per garantir que els usuaris siguin els que diuen ser.
Aquest consta de dues parts:

 • Autenticació
 • Autorització

L’autenticació s’utilitza per verificar que una persona és qui diu. Normalment, s’utilitza un usuari i password i una doble autenticació enviant un missatge al smartphone.
Per altra banda, l’autorització és la que determina a quines dades pot accedir aquella persona que s’ha autenticat.

Sistema anti DDOS

L’objectiu d’un atac anti DDOS o de denegació de servei és inhabilitar el servei informàtic del client o clienta.
L’atac pot adoptar diferents formes, però bàsicament es persegueix:

 • La saturació de l’amplada de banda del servidor
 • L’esgotament dels recursos del servidor

Tot amb la finalitat d’impedir que el servidor respongui les sol·licituds de les clientes o clients.

És molt important disposar d’un pla de seguretat informàtica així com fer una revisió o auditoria de ciberseguretat i també fer una revisió de l’efectivitat de la xarxa.

Per què és essencial comptar amb un Firewall?

Seguridad Perimetral VPN y Firewall para Empresas

Les teves comunicacions sota control

Un antivirus ajuda a protegir el sistema de programes no desitjats. Un Firewall supervisa tot el tràfic de xarxa i impedeix que un atacant o una amenaça externa accedeixi al sistema.

TOP