Robotització de processos RPA
per a empreses

Treballa de manera més eficient a través de la robòtica de software

Ajudem a les organitzacions de qualsevol tipus, tamany i sector, a implementar softwares informàtics que fan possible que un robot, integri accions d’interactivitat humana en sistemes digitals per executar processos dins l’organització.

SERHS Cloud Robotitzacio de processos RPA per a empreses

Automatització robòtica de processos amb UiPath

Estalvia en despeses per l’organització, amb una mínima inversió inicial i una ràpida obtenció de beneficis. Procés adaptable 100% al canviant entorn empresarial, sense interrupció de sistemes subjacents i en col·laboració amb l’estructura de l’organització.

Avantatges destacats en l’automatització de processos

 • Estalvi de despeses per l’organització
 • Mínima inversió inicial
 • Ràpida obtenció de beneficis
 • Adaptable 100% al canviant entorn empresarial
 • Sense interrupció de sistemes subjacents i en col·laboració amb la infraestructura actual de l’organització

Accions més destacades dels sistemes d’automatització

 • Log-in (accessos) a les aplicacions demandades
 • Reorganització de carpetes i arxius
 • Lectura i escriptura en BBDD
 • Realització de càlculs específics
 • Extracció de dades de llocs web
 • Obertura d’arxius adjunts a correus electrònics
 • Copiar i enganxar dades predefinides

Delega processos repetitius a
Robots informàtics

Ens posem en contacte amb tu i t'assessorem sobre com la robotització pot optimitzar diversos processos de la teva empresa

Quins són els principals avantatges de disposar d'un robot?

Robotització de processos per a PIMES

La robotització de processos, el nou integrant del teu equip

Disposar de processos automatitzats mitjançant robots informàtics és cada dia més important. Aquests són els principals beneficis de disposar-ne:

 • Treballs repetitius: Repeteix de manera sistemàtica el treball humà
 • Tasques desestimades: Pot realitzar tasques que ara no es fan, perquè no són rendibles
 • Efectivitat: Les tasques programades ofereixen un mínim marge d'error
 • Sense horaris: El robot treballa 24 hores x 7 dies durant tot l'any
 • Tasques de poc valor: Ens allibera de tasques repetitives i permet dedicar-nos a tasques de més valor
 • Exempt de canvis: No requereix fer canvis en els procediments existents de l'empresa
 • Eficàcia: El robot permet executar les tasques en temps més reduïts
TOP